onsdag, oktober 25, 2017

FörnedringsKassans uppdrag verkar vara att tvinga oss ut i arbete - hur sjuka vi än är - annars kan vi lika gärna dö!
FörnedringsKassan gör sjuka sjukare! Det är illa nog att vara sjuk - att sen dessutom behöva oroa oss för om vi ska få de pengar som vi har en laglig rätt till - gör folk sjukare!
Frågan är om de försöker att ta död på oss - för att spara pengar!

För då är meddelandet till folket - är du lönsam, lilla du?
Om inte så gör vi med dig som med en obrukbar häst - skjuter dig och kokar lim på dig!

Då är det dags för en väpnad revolution!
Är jag förbannad? Gissa!

onsdag, oktober 18, 2017

FörnedringsKassan "Rövknullar allmänheten" skriker loggan. Syns ju tydligt!


En vän påpekade att: "Här någon lagt märke till att försäkringskassans logotyp är en stiliserad avsugning?" 
Jag svarade: "Eller någon slags stiliserad penetration? Stämmer bra! Många sjukskrivna har beskrivit hur de blivit knullade av FörnedringsKassan!"

En annan vän kommenterade: 
"Rövknullar allmänheten" skriker loggan. Syns ju tydligt!

FörsäkringsKassan bryter rutinmässigt mot lagen - Sjukförsäkringen är en rättighetslagstiftning!

"Aktivitet är inte detsamma som arbetsförmåga och är inte juridiskt relevant. Sjukförsäkringen är ingen behovsprövad ersättning, utan en rättighetslagstiftning. Den som kvalificerar sig till försäkringen ska få ersättning från den. Det är inte meningen att Försäkringskassan ska kartlägga hela individen, säger Ruth Mannelqvist." 

Professor: Systemet är inte rättssäkert | ETC
http://www.etc.se/inrikes/professor-systemet-ar-inte-rattssakert

"Professor: Systemet är inte rättssäkert
Trots att lagstiftningen förblir densamma ändrar Försäkringskassan tillämpningen av reglerna efter tongångarna i Rosenbad. "Det är inte rättssäkert", säger professor Ruth Mannelqvist.
Ruth Mannelqvist är professor vid juridiska institutionen på Umeå universitet. Hon har i flera år forskat om hur arbetsförmåga utreds och bedöms och är inte förvånad över att Försäkringskassans bedömningar har hårdnat. 

– Bedömningarna av arbetsförmåganhar förändrats över tid. Trots att lagstiftningen i stort är densamma så ändras tillämpningen, delvis till följd av  politiska krav, vilket kan kritiseras. Det är domstolar som ska kontrollera rättstillämpningen, inte regeringen, säger hon. 
Om våra folkvalda politiker tycker att försäkringen är för dyr eller är missnöjd med den av andra orsaker måste de ändra lagen, menar hon.
I slutet på 1990-talet var bedömningen av arbetsförmåga, till skillnad från idag, inte särskilt framträdande, utan diagnoserna fick många gånger styra besluten.
– Det var inte lagenligt det heller, konstaterar hon. 
Idag ser hon framförallt stora brister i Försäkringskassans bedömningar efter 180 dagar, då den försäkrade ska bedömas utifrån hela arbetsmarknaden.
– Försäkringskassan har ingen koll på mot vilka arbeten bedömningen görs och skriver inte heller i besluten vilka arbeten de anser att den försäkrade kan klara, säger Ruth Mannelqvist.

Läkarintyg är ett bevismedel

1998 beslutades att den arbetsmarknad de försäkrade skulle bedömas emot skulle infatta alla tänkbara jobb – en teoretisk arbetsmarknad. Senare ändrades lagstiftningen igen och nu ska det handla om "normalt förekommande arbeten".
– Men Försäkringskassan och domstolarna tillämpar fortfarande den gamla synen, säger Ruth Mannelqvist.
Till sin hjälp har Försäkringskassan bland annat utformat en lista av arbeten och vad som krävs för att utföra dem. Där bedöms exempelvis lagerarbete vara ett arbete som inte kräver så stor kognitiv förmåga.
– Beskrivningarna överensstämmer inte med verkligheten. Idag styrs arbetet på lager av datorer, vilket ställer helt andra krav än för 40 år sedan. De skapar en hitte på-arbetsmarknad, vilket bidrar till rättsosäkerheten, säger hon.
Försäkringskassan brukar hävda att läkarintyget är en rekommendation. Vad säger du om det?
– Läkarintyget är ett bevismedel. Försäkringskassan ska som huvudregel inte ifrågasätta läkarintyg, men idag är det tvärtom, man misstänkliggör en hel yrkesgrupp, vilket är olustigt, säger hon.
Till det ska läggas att lagstiftaren och Försäkringskassan idag förväntar sig att läkaren ska uttala sig juridiskt, och inte medicinskt, menar hon.
– Men läkarnas uppgift är att tillhandahålla det medicinska underlaget, den juridiska beskrivningen av hur en viss sjukdom påverkar patienten i arbetet ska Försäkringskassan stå för, säger hon.
Hon reagerar också mot den del av läkarintyget som handlar om patientens "aktivitetsbegränsningar".
– Aktivitet är inte detsamma som arbetsförmåga och är inte juridiskt relevant. Sjukförsäkringen är ingen behovsprövad ersättning, utan en rättighetslagstiftning. Den som kvalificerar sig till försäkringen ska få ersättning från den. Det är inte meningen att Försäkringskassan ska kartlägga hela individen, säger Ruth Mannelqvist! " "Sjuka människor friskförklaras" | ETC

Stupstocken är borta – men fler nekas sjukpenning | ETC

Läsarna: "Varför denna hets mot sjuka?" | ETC

 -  -  -  -  -  -  -  

De kollar dig – men ingen kollar F-kassan

”Nu har han chansen att göra något som märks – en rättsäkrare bedömning

Aftonbladet NYHETERfre 24 dec 2010
Försäkringskassan kollar dig.
Men ingen kollar kassan.
Det är, för att uttrycka sig som JO, häpnadsväckande.
Aftonbladets Lena Mellin.
Aftonbladets Lena Mellin.
Försäkringskassan har ett enormt inflytande över utsatta människors ekonomi. En sjukskrivning kan vara skillnaden mellan mat på bordet eller ett liv i misär.
Det kan, som för Mattias Pettersson, betyda en blygsam inkomst. Eller ingen alls. En trea tillsammans med flickvännen eller en enrummare.
Men trots den stora betydelsen som Försäkringskassan har för enskilda människor opererar kassan utan ett särskilt tillsynsorgan. Den som är missnöjd med kassans beslut får vända sig till förvaltningsdomstolarna. Det kan vara dyrt eftersom det i många fall krävs hjälp av advokat.
 

De kollar dig – men ingen kollar F-kassan

”Nu har han chansen att göra något som märks – en rättsäkrare bedömning

NYHETERfre 24 dec 2010
Försäkringskassan kollar dig.
Men ingen kollar kassan.
Det är, för att uttrycka sig som JO, häpnadsväckande.
Aftonbladets Lena Mellin.
Aftonbladets Lena Mellin.
Försäkringskassan har ett enormt inflytande över utsatta människors ekonomi. En sjukskrivning kan vara skillnaden mellan mat på bordet eller ett liv i misär.
Det kan, som för Mattias Pettersson, betyda en blygsam inkomst. Eller ingen alls. En trea tillsammans med flickvännen eller en enrummare.
Men trots den stora betydelsen som Försäkringskassan har för enskilda människor opererar kassan utan ett särskilt tillsynsorgan. Den som är missnöjd med kassans beslut får vända sig till förvaltningsdomstolarna. Det kan vara dyrt eftersom det i många fall krävs hjälp av advokat.
Om detta missförhållande slår justitieombudsman, JO, Cecilia Nordenfelt larm om i Justitieombudsmännens senaste ämbetsberättelse, en skrift vars spridning tyvärr måste betraktas som mycket begränsad. Når den Socialdepartementet?
Med hänvisning till kassans betydelse för privatekonomin, och att deras beslut berör en stor del av befolkningen, anser Nordenfelt att det är ”närmast häpnadsväckande att det fortfarande saknas ett ordinärt tillsynsorgan dit enskilda kan vända sig med klagomål på Försäkringskassans sätt att sköta deras ärenden”.
I stället uppmanar både Försäkringskassan själva, och Inspektionen för socialförsäkringen, missnöjda medborgare att anmäla kassan till JO som under flera år fått ta emot en strid ström av anmälningar.
Nordenfelt gillar, med rätta, inte det. JO är inte vilken klagomur som helst, det är ett riksdagsorgan som ska se till att statliga och kommunala myndigheter följer Regeringsformen, en av grundlagarna.
Regeringsformen kräver saklighet och opartiskhet av myndigheterna och att de respekterar människors grundläggande fri- och rättigheter.
Det primära syftet med JO är alltså inte att ta emot klagomål för den som misshandlats av Försäkringskassan. Ombudsmännen har en mer övergripande roll och skulle, om det fanns en myndighet man kunde överklaga kassans beslut till, snarare övervaka tillsynsmyndigheten än Försäkringskassan.
Byråkratiskt tjafs, kanske någon invänder. Men det är att göra det enkelt för sig. Att få sitt beslut överprövat av ett lämpligt organ är ett fundament i rättsstaten. Det saknas för Försäkringskassan.
Risken är dessutom överhängande att ännu fler känner sig misshandlade av kassan efter nyår. Då ska läkare som behandlar komplexa sjukfall inte längre komma med rekommendationer om patientens arbetsförmåga. Det ska bara Försäkringskassans handläggare göra.
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) klev in i regeringen för knappt tre månader sedan. Nu har han chansen att
göra något som märks – en rättssäkrare bedömning av Försäkringskassans klienter.
Kan det bli en julklapp till svenska folket redan nästa år?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5524437

http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/forsakringskassan-bryter-mot-lagen-2392834.aspx

https://www.flashback.org/t638551

torsdag, april 06, 2017

Socialistiska och Kommunistiska systrar och bröder - hör upp! Med en Keynesiansk vision för ett nytt egalitärt och jämlikt Sverige - pressar vi nazister och rasister ut ur riksdagen!

"Keynes borde inte vara för radikal för Vänsterpartiet."

Sverige behöver ett nytt Miljonprogram!

Renoverad och nybyggd infrastruktur - från Treriksröset till Smygehuk! Ja I den ordningen! Trots att jag är skåning, så förstår jag att Norra Sverige behöver mer resurser än södra! Svensk export är beroende av norr!

Efter börskrachen byggde Roosevelt USA ut ur krisen, genom att bygga infrastruktur!
Inget nytt - men funkar uppenbarligen!
Att köra i USA, (eller t.ex Tyskland) -
Är en dröm jämfört med Sverige!
På 1920 talet - såg Sverige ut som ett spindelnät av järnvägsspår! Det gick järnväg till nästan varje mjölkpall!

Låt oss bygga smart, grönt, miljövänligt och långsiktigt! Låt oss bygga billigare och bättre bostäder!
Låt oss bygga och renovera järnväg, vägar, bredband, el, vatten och avlopp - allt detta hör ihop

Och med en tydlig Keynesiansk vision för ett nytt grönt, egalitärt och jämlikt Sverige - där alla har råd att bo bra och resa!

Så kan vi pressa ut nazister och rasister ur riksdagen och uppnå en röd majoritetsregering, som vi tidigare haft, med socialism och social rättvisa som ledstjärna!

"P-O Edin föreslår, att lånefinansiera investeringar motsvarande 3 procent av BNP per år i 20 år och gå till en nettoskuld på 25 procent av BNP – vilket fortfarande vore statsfinanser i världsklass.
Med ett sådant investeringsprogram skulle 35–40 miljarder per år kunna användas för att totalrenovera allt fast kapital i offentliga sektorn (vägar, järnvägar, vatten och avloppssystem, elnät, skolor, sjukhus, miljöanläggningar och så vidare). Framtidsinvesteringar för att ta emot och integrera nyanlända på arbetsmarknaden skulle kunna ökas med 15–20 miljarder per år. Bostadsbyggandet skulle stimuleras kraftigt och skolan få det tillskott på uppemot 60 miljarder kronor extra per år som Edin bedömer nödvändigt för den återigen ska bli bäst i världen.

Dessa satsningar motsvarar 120 miljarder extra per år vilket i sin tur skulle generera ytterligare 80 miljarder i dynamiska skatteintäkter som kan användas för att stärka välfärden med 100 000 fler anställda. Vi skulle också ha en chans att möta världens verkliga ödesfråga, klimathotet och omställningen till en grön ekonomi.
Att Vänsterpartiet i detta läge (juni 2016) ställt sig bakom det finanspolitiska ramverket med fortsatt överskottsmål och ett ”skuldankare” för den finansiella bruttoskulden på 35 procent av BNP är häpnadsväckande."

Citaten ovan är från tidningen Flamman! En artikel med titeln - Totalrenovera Sverige!

http://flamman.se/a/totalrenovera-sverige

onsdag, april 05, 2017

Reclaima den geopolitiska makten och låt hela Sverige leva!

Teoretiskt sett, så verkar elbilar bra?
Men vi går från ett råvaru beroende till ett annat! Från olja till lithium!
Med förbränningsmotorer som går på biobränslen eller vätgas! Så kan varje land framställa sitt eget lokalproducerade bränsle och kanske bli energi oberoende!

Detta tror jag är av största geopolitiska betydelse! Om vi slutar köpa olja från Saudi och lithium från Kina - så går våra pengar till lokala jobb och lokal logistik - istället för att sponsra - diktaturer och terrorism!

Miljöpartiet är ett parti för de urbana akademikerna och skiter i glesbygden!
Med nuvarande logistik - så dör norra Sverige om privatbilismen påläggs ytterligare avgifter!
Vilken knegare har råd att skrota sin fullt fungerande bil och köpa en elbil för en halv miljon eller mer? Som dessutom kan belasta miljön mer än en bil som går på biobränslen eller vätgas!

Miljöpartisterna måste få huvudet ut ur röven och se till helheten - på sikt!

måndag, februari 13, 2017

Var Faaaaan tog den sexuella revolutionen vägen? - "the liberation of the natural capacity for love in human beings can master their destructiveness!"!

Jag är förvånad och förundrad över att vi i västvärlden har ett så ansträngt förhållande till sexualitet i allmänhet och fetischer/BDSM i synnerhet! I år är det 50 år sedan "The summer of Love" - 1967, då den "sexuella frigörelsen/Revolutionen" kanske stog på sin höjdpunkt?
Hippies arrangerade "Love-in's", den nakna kroppen och sex, sågs som något naturligt på 60 - 70 talet!
Kvinnor köpte bara bikini toppar om de skulle utomlands - för i Sverige - så solade och badade nästan alla kvinnor topless och det var fullkomligt naturligt! Ingen höjde ens på ett ögonbryn! Idag blir topless aktivister arresterade - utan att ha brutit mot någon lag, utan det är någon bitterfitta till manlig snut som har sett det som "förargelseväckande beteende" - hur kan en bar kropp - i sitt naturliga tillstånd vara förargelseväckande och/eller illegal!

Var I helvete gick det fel och varför?
På 80 talet upplevde jag en "backlash" från den sexuella revolutionen - nakna kroppar och sex och den nakna kroppen i allmänhet och BDSM/fetischism i synnerhet - kommersialiserades!

Jag själv har en känsla av att mycket beror på Milton Friedman!

Vad kan vi göra för att återta, återuppliva -"reclaim'a" den sexuella revolutionen/frigörelsen och en frigjord och naturlig syn på den nakna kroppen - frigjorda från skam, ångest och hämningar! Hur gör vi?

Själv så försöker jag att sprida tankar och idéer om att sex och nakenhet är naturligt och inte en källa till skam, ångest och hämningar!
Jag har själv arrangerat "Love-in's" - som blev sexfester, snarare än "ideologiska uppvaknanden och/eller - "gnistan som återupptände den sexuella frigörelsen/Revolutionen"!

Sex och politik - är det oförenligt nu för tiden? Är avkriminaliseringen och inkluderandet av homo/bi - sexuella i samhället, den sista framgången för den sexuella frigørelsen i samhället?

Jag själv anser att sexual driften är lika naturlig och självklar som behovet av att äta/dricka/sova mm. och bör behandlas precis likadant - behov som tillfredställs utan ursäkter eller omsvep!

Förr i tiden, så sågs sex och nakenhet som lika naturligt som att äta och dricka! I antikens Grekland, Romariket - Vikingatiden och tidigare!
Det var en liten sexuell revolution/frigörelse redan på 20 - 30-talet, när pessar blev tillgängliga och kondomer blev mer lätt-tillgängliga och billigare!

“Every muscular contraction contains the history and meaning of its origin.”

“The pleasure of living and the pleasure of the orgasm are identical. Extreme orgasm anxiety forms the basis of the general fear of life.”

“Only the liberation of the natural capacity for love in human beings can master their sadistic destructiveness.”

- Wilhelm Reich 1897-1957

söndag, januari 22, 2017

Sjukförsäkringen är en rättighetslagstiftning! FörsäkringsKassan är mörkrets hantlangare?

 På fredag ska jag möta mörkrets krafter - FörsäkringsKassan! 

Jag har varit sjukskriven för utmattningssyndrom i över tre år och trots att den "rödgröna" regeringen tack vare Vänsterpartiets initiativ och påtryckningar tog bort den "bortre parentesen" för sjukersättning - så börjar FörsäkringsKassan jaga mig nu och ifrågasätta min läkares otvetydiga läkarintyg! 

Detta ökar endast min oro och stress - vilket sannolikt gör mig sämre! Sjukare! Vilket torde vara kontraproduktivt för FörsäkringsKassan! 

Jag har hittat följande på nätet! Men jag orkar inte ta strid mot myndigheter igen! Jag har knappt ork att ta mig ur sängen vissa dagar! 

 


"Aktivitet är inte detsamma som arbetsförmåga och är inte juridiskt relevant. Sjukförsäkringen är ingen behovsprövad ersättning, utan en rättighetslagstiftning. Den som kvalificerar sig till försäkringen ska få ersättning från den. Det är inte meningen att Försäkringskassan ska kartlägga hela individen, säger Ruth Mannelqvist." 

Professor: Systemet är inte rättssäkert | ETC
http://www.etc.se/inrikes/professor-systemet-ar-inte-rattssakert

"Professor: Systemet är inte rättssäkert
Trots att lagstiftningen förblir densamma ändrar Försäkringskassan tillämpningen av reglerna efter tongångarna i Rosenbad. "Det är inte rättssäkert", säger professor Ruth Mannelqvist.
Ruth Mannelqvist är professor vid juridiska institutionen på Umeå universitet. Hon har i flera år forskat om hur arbetsförmåga utreds och bedöms och är inte förvånad över att Försäkringskassans bedömningar har hårdnat. 

– Bedömningarna av arbetsförmåganhar förändrats över tid. Trots att lagstiftningen i stort är densamma så ändras tillämpningen, delvis till följd av  politiska krav, vilket kan kritiseras. Det är domstolar som ska kontrollera rättstillämpningen, inte regeringen, säger hon. 
Om våra folkvalda politiker tycker att försäkringen är för dyr eller är missnöjd med den av andra orsaker måste de ändra lagen, menar hon.
I slutet på 1990-talet var bedömningen av arbetsförmåga, till skillnad från idag, inte särskilt framträdande, utan diagnoserna fick många gånger styra besluten.
– Det var inte lagenligt det heller, konstaterar hon. 
Idag ser hon framförallt stora brister i Försäkringskassans bedömningar efter 180 dagar, då den försäkrade ska bedömas utifrån hela arbetsmarknaden.
– Försäkringskassan har ingen koll på mot vilka arbeten bedömningen görs och skriver inte heller i besluten vilka arbeten de anser att den försäkrade kan klara, säger Ruth Mannelqvist.

Läkarintyg är ett bevismedel

1998 beslutades att den arbetsmarknad de försäkrade skulle bedömas emot skulle infatta alla tänkbara jobb – en teoretisk arbetsmarknad. Senare ändrades lagstiftningen igen och nu ska det handla om "normalt förekommande arbeten".
– Men Försäkringskassan och domstolarna tillämpar fortfarande den gamla synen, säger Ruth Mannelqvist.
Till sin hjälp har Försäkringskassan bland annat utformat en lista av arbeten och vad som krävs för att utföra dem. Där bedöms exempelvis lagerarbete vara ett arbete som inte kräver så stor kognitiv förmåga.
– Beskrivningarna överensstämmer inte med verkligheten. Idag styrs arbetet på lager av datorer, vilket ställer helt andra krav än för 40 år sedan. De skapar en hitte på-arbetsmarknad, vilket bidrar till rättsosäkerheten, säger hon.
Försäkringskassan brukar hävda att läkarintyget är en rekommendation. Vad säger du om det?
– Läkarintyget är ett bevismedel. Försäkringskassan ska som huvudregel inte ifrågasätta läkarintyg, men idag är det tvärtom, man misstänkliggör en hel yrkesgrupp, vilket är olustigt, säger hon.
Till det ska läggas att lagstiftaren och Försäkringskassan idag förväntar sig att läkaren ska uttala sig juridiskt, och inte medicinskt, menar hon.
– Men läkarnas uppgift är att tillhandahålla det medicinska underlaget, den juridiska beskrivningen av hur en viss sjukdom påverkar patienten i arbetet ska Försäkringskassan stå för, säger hon.
Hon reagerar också mot den del av läkarintyget som handlar om patientens "aktivitetsbegränsningar".
– Aktivitet är inte detsamma som arbetsförmåga och är inte juridiskt relevant. Sjukförsäkringen är ingen behovsprövad ersättning, utan en rättighetslagstiftning. Den som kvalificerar sig till försäkringen ska få ersättning från den. Det är inte meningen att Försäkringskassan ska kartlägga hela individen, säger Ruth Mannelqvist! " "Sjuka människor friskförklaras" | ETC

Stupstocken är borta – men fler nekas sjukpenning | ETC

Läsarna: "Varför denna hets mot sjuka?" | ETC
"

lördag, januari 21, 2017

Free and secure international telephony over IP - encrypted!

Signal encrypted free telephony and messaging! Recommended by Edward Snowden - whistle-blower and privacy expert - among others!

https://whispersystems.org/PRIVACY THAT FITS IN YOUR POCKET


Use anything by Open Whisper Systems.
Edward Snowden, Whistleblower and privacy advocate

Signal is the most scalable encryption tool we have. It is free and peer reviewed. I encourage people to use it everyday.
Laura Poitras, Oscar winning filmmaker and journalist

I am regularly impressed with the thought and care put into both the security and the usability of this app. It's my first choice for an encrypted conversation.
Bruce Schneier, internationally renowned security technologist

After reading the code, I literally discovered a line of drool running down my face. It’s really nice.
Matt Green, Cryptographer, Johns Hopkins University

PRIVATE MESSAGING

For iPhone and Android

  • Say Anything - Send high-quality group, text, picture, and video messages, all without SMS and MMS fees.
  • Be Yourself - Use your existing phone number and address book. There are no separate logins, usernames, passwords, or PINs to manage or lose.
  • Stay Private - We cannot read your messages, and no one else can either. Everything is always end-to-end encrypted and painstakingly engineered in order to keep your communication safe.
  • Get Organized - Archive functionality makes it easy to keep track of the conversations that matter to you right now.
  • Pay Nothing - The development team is supported by community donations and grants. There are no advertisements, and it doesn't cost anything to use.
iPhone app on App StoreAndroid app on Google Play